Arrow ECS Internet > Jälleenmyyjälle > Myynti -ja toimitusehdot

Myynti -ja toimitusehdot

Download:

Arrow ECS General Sales and Delivery Terms _ English version - July 2015

Arrow ECS General Sales and Delivery Terms _ Finnish version - July 2015


Hyvä Kumppanimme,

 
Arvostamme asiakassuhdettamme ja teemme parhaamme odotuksienne täyttämiseksi. Toimituksissamme noudatamme alla olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.
 
Mikäli ostotilauksellanne viitataan ostoehtoihin tai muihin dokumentteihin, jotka eivät ole yhteneväisiä Arrow ECS:n ehtojen kanssa, niitä ei oteta huomioon eikä voida pitää osana välillämme olevaa sopimusta ellei niitä ole hyväksytty kirjallisesti molempien osapuolien allekirjoittamana.
 
Arrow ECS Finland Oy

 

Arrow ECS Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

 1.       Yleisten myyntiehtojen tarkoitus

Näitä Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan Arrow ECS Finland Oy:n (jäljempänä ”Arrow ECS”) kulloinkin tuotteiden (”Tuote”) myyntiin ja käyttöoikeuksien myöntämiseen. Yleisten myyntiehtojen sijasta tai ohella ei sovelleta Jälleenmyyjän hankintaehtoja.

Jälleenmyyjä ostaa tuotteet omaan lukuunsa eikä Jälleenmyyjällä ole oikeutta miltään osin edustaa Arrow ECS:ää.

 2.       Tuotetiedot ja hinnat

Arrow ECS pidättää itsellään oikeuden muuttaa, lisätä tai vähentää tarjolla olevien tuotteiden valikoimaa, mallia, hinnoittelua tai tuotekuvausta ja/tai lopettaa tavaran myymisen ilmoittamatta siitä etukäteen Jälleenmyyjälle.

Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä muita veroja tai maksuja.

Arrow ECS:n kirjallinen tarjous on voimassa 14 vuorokautta tarjouksen Jälleenmyyjälle toimittamispäivästä ellei tarjouksessa erikseen toisin ilmoiteta.

Hinnankorotuksen yhteydessä aikaisempi, edullisempi hinta on voimassa ennen Arrow ECS:n Jälleenmyyjille ilmoittamaa hinnankorotusta hyväksyttyjen tilausten osalta.

Arrow ECS noudattaa toimittajiensa suosittelemia jälleenmyyntiehtoja ja alennuskäytäntöjä . Kulloinkin voimassa olevat jälleenmyyntiehdot ja alennukset on saatavissa Arrow ECS:n myyntihallinnosta.

 3.       Asiakasrekisteri, tavaramerkit ja tuotetieto

Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää tuotteisiin liitettyjä tavaramerkkejä tuotteisiin liittyvien tunnusmerkkien (”Tunnusmerkki”) ohella ainoastaan tuotteiden markkinoinnin ja myynnin yhteydessä ja ainoastaan tavalla, joka ilmenee Arrow ECS:n ja Arrow ECS:n toimittajien viittaamista voimassaolevista toimintaohjeista. Jälleenmyyjä ei saa poistaa tuotteen tunnusmerkkejä eikä merkitä tuotteita joillakin toisenlaisilla tavaramerkeillä. Jälleenmyyjä ei saa mitään oikeutta tuotteen tunnusmerkkiin tai muihin tavaramerkkeihin, jotka kuuluvat Arrow ECS:lle tai Arrow ECS:n toimittajille lukuun ottamatta Jälleenmyyjälle tässä kohdassa myönnettyä rajoitettua käyttöoikeutta.

Jälleenmyyjän tulee esittää tuotteet asianmukaisesti eikä hän saa antaa tuotteista harhaanjohtavaa tai tuotetietojen kanssa ristiriitaista tietoa.

 4.       Tilauksen tekeminen

Jälleenmyyjä tilaa tuotteet Arrow ECS:ltä kirjallisesti  sähköpostin, faksin, tai Arrow ECS:n www-sivustojen välityksellä. Arrow ECS ilmoittaa Jälleenmyyjälle kirjallisesti tilausten hyväksymisestä ja sitovuudesta sähköpostin tai faksin välityksellä. Jälleenmyyjä ei voi peruuttaa tilausta ilman Arrow ECS:n kirjallista hyväksymistä. Hyväksyttyään tilauksen Arrow ECS ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin suorittaakseen toimituksen.

Toimitusaikaa koskevat ilmoitukset ovat ainoastaan arvioita eikä Arrow ECS ei ole vahingonkorvausvelvollinen toimituksen viivästyessä. Mikäli jotain tuotetta ei ole saatavilla, Arrow ECS ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin täyttääkseen tilauksen sovitun mukaisesti.

Mikäli Jälleenmyyjän tilaus on virheellinen tai tilauksen tiedot ovat epätäydellisiä eikä toimittaja tästä syystä  pysty toimittamaan tilattuja tuotteita tai joutuu muuttamaan hinnoittelua (esimerkiksi kampanjatuotteiden saatavuus tai hinnoittelurakenne), ei Arrow ECS ole korvausvelvollinen. Mikäli toimittaja ei voi toimittaa tilausta Jälleenmyyjän ja toimittajan väliseen sopimukseen tai toimittajan ehtoihin vedoten, ei Arrow ECS:llä ole toimitusvelvollisuutta.

 5.       Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu Arrow ECS:n keskusvarastolta, joka sijaitsee Tanskassa osoitteessa Jens Juuls Vej 42 DK-8260 Viby J toimituslausekkeen CIP (Incoterms 2000) mukaan. Veloitamme Jälleenmyyjältä rahtikulut toteutuneen mukaan ellei muuta sovita. Rahtimaksu määräytyy valitun kuljetustavan ja Arrow ECS:n kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Jälleenmyyjä vastaa tuotteista ja kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu, Arrow ECS:n luovutuspaikan ja määräpaikan välisen rahdin osalta. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Jälleenmyyjälle vasta kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi.

Mikäli tuotteet toimitetaan muualta kuin Arrow ECS:n keskusvarastolta, sovelletaan lähettävän tahon määrittelemää toimituslauseketta ja toimitustapaa.

 6.       Vastuu tuotteen virheestä

Jälleenmyyjän on ilmoitettava Arrow ECS:lle kirjallisesti tuotteeseen tai sen toimittamiseen liittyvästä virheellisyydestä sen ilmaannuttua ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta.

Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta vedota virheelliseen toimitukseen tai tuotteessa olevaan virheeseen tässä kohdassa 6. mainitun ajankohdan jälkeen. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta palauttaa tuotetta tai peruuttaa tilausta ilman Arrow ECS:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Suostumusta varten Jälleenmyyjän tulee lähettää Arrow ECS:lle palautuspyyntö kirjallisesti sähköpostin, faksin tai Arrow ECS:n www-sivustojen välityksellä. Arrow ECS pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä palautusta, mikäli palautuspyyntö on aiheeton tai virheellisesti tehty tai toimittaja ei hyväksy palautusta.

Arrow ECS ilmoittaa Jälleenmyyjälle palautuspyynnön hyväksymisen yhteydessä palautusnumeron, joka on voimassa 14 päivää. Palautusnumeroa tulee käyttää viitteenä  palautuslähetykselle, ja lisäksi lähetykseen tulee laittaa mukaan kopio laskusta tai muusta toimitustositteesta. Palautettavien tuotteiden tulee olla avaamattomassa, alkuperäisessä pakkauksessa eikä pakkauksessa saa olla merkintöjä tai virheitä . Palautukset, joissa ei ole palautusnumeroa tai eivät ole palautettavassa kunnossa, Arrow ECS lähettää ilman toimenpiteitä takaisin Jälleenmyyjälle Jälleenmyyjän kustannuksella.

7.       Maksaminen ja maksuehdot

7.1    Suositushinta

Arrow ECS tai Arrow ECSn toimittajat voivat antaa tuotteille hintoja, joita on pidettävä suositushintoina. Nämä suositushinnat eivät sido Jälleenmyyjää, vaan hän voi itse vahvistaa kauppahintansa.

7.2    Maksuaika ja viivästyskorko

Arrow ECS hakee luottovakuuksen Jälleenmyyjän ostotoimintoja varten, minkä yhteydessä määritellään Jälleenmyyjälle myönnettävä luottoraja. Laskun mukainen maksu erääntyy maksettavaksi luottovakuutuksen saaneelle Jälleenmyyjälle 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Jos luottovakuutusta ei myönnetä Jälleenmyyjälle, tuotteet toimitetaan etukäteismaksulla, ellei toisin ole sovittu.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien.

 

Mikäli Arrow ECS:llä on erääntyneitä saatavia ostajalta, on Arrow ECS:lllä oikeus asiasta huomautettuaan pidättäytyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää Arrow ECS:lle viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

 7.3    Laskun reklamointi

Laskun virheellisyydestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kahdeksan (8) arkipäivän sisällä sen päiväyksestä.

 8.       Ohjelmistotuotteet

Ohjelmistotuotteet, jotka sisältyvät tuotteisiin (”ohjelmistotuotteet”) ovat ohjelmistotuotteen valmistajan omaisuutta, eikä niitä myydä vaan ohjelmistotuotteisiin myönnetään käyttöoikeus ohjelmistotuotteen mukana seuraavien käyttöoikeusehtojen mukaisesti.

Ohjelmistotuotteet ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja, eikä Jälleenmyyjällä ole oikeutta kopioida, kääntää, muuttaa, vaihdella tai muokata taikka luoda ohjelmistotuotteesta johdettuja tuotteita ilman ohjelmiston valmistajan lupaa eikä muutoinkaan ilman nimenomaisesti sallivaa pakottavaa lainsäädäntöä. Jälleenmyyjä ei saa myöskään purkaa, hajottaa tai muuten selvittää ohjelmiston valmistustapaa taikka muulla tavoin muuntaa ohjelmistotuotetta ihmiselle havaittavaan tai ymmärrettävään muotoon, eikä liittää tai yhdistää toiseen ohjelmistotuotteeseen, eikä kokonaan tai osittain muuttaa jotakin ohjelmistotuotetta.

 9.       Takuu, tuotevastuu ja vastuunrajoitus

Tuotevalmistaja on voinut myöntää toimitettavalle tuotteelle takuun. Arrow ECS ei anna tuotteelle nimenomaisia ja välillisiä takuita. Takuukorjaukset suorittaa valmistaja tai valmistajan suosittelema huoltoyritys.

Arrow ECS:n vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa Arrow ECS:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen Jälleenmyyjältä laskutettavan nettoarvon perusteella, Arrow ECS:n valinnan mukaan. Arrow ECS ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen virheestä tai viivästyksestä johtuneita vahinkoja, kuten toiminnan keskeytys, saamatta jäänyt kate tai tiedon katoaminen tai menetys, eikä muita mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

 10.    Ylivoimainen este (force majeure)

Sopijapuolet eivät tämän sopimuksen perusteella vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka muutoin näiden Yleisten myyntiehtojen mukaan tulisivat vastattaviksi, mutta jotka ovat seurausta toimituksen viivästymisestä tai näiden Yleisten myyntiehtojen rikkomisesta, kun tällainen viivästyminen tai vahinko on seurausta olosuhteista, jotka estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Arrow ECS:n osalta mm. seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä: välttämättömien käyttöoikeuksien irtisanominen tai kieltäytyminen välttämättömien käyttöoikeuksien myöntämisestä taikka se, ettei tuotetta ole saatavilla. Edellä mainitut ja niiden kaltaiset olosuhteet hyväksytään ylivoimaiseksi esteeksi vain, mikäli niiden vaikutusta sopimuksen täyttämiseen ei voitu sopimuksen tekohetkellä ennakoida.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti esteen ilmaantumisesta sekä sen päättymisestä. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, mikäli sopimuksen täyttämisessä viivästynyt osapuoli viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää. Vastuusta vapautuminen tämän ylivoimaista estettä koskevan säännön mukaan ei missään tilanteessa vapauta Jälleenmyyjää velkojen maksamisesta.

 11.    Vientikaupan lainsäädäntö

Jälleenmyyjän tulee noudattaa toiminnassaan soveltuvia lakeja. Erityisesti tulee huomioida, ettei Jälleenmyyjä saa myydä tai muulla tavoin luovuttaa tai viedä maasta tuotteita, mukaan lukien ohjelmistotuotteita ja dokumentaatiota tai muuta laitteistoa, tietoa tai muuta lopullista tuotetta Suomesta huomioimatta kaikkea tällaiseen myyntiin, luovuttamiseen tai maasta vientiin soveltuvaa lainsäädäntöä, mukaan lukien Yhdysvalloissa voimassaoleva vientilainsäädäntö määräyksineen (United States Administration Act).

Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan myymättä tuotteita asiakkaille, joiden on syytä epäillä voivan rikkoa edellä mainittuja lakeja.

 12.    Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden Yleisten myyntiehtojen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuneet erimielisyydet ja siihen liittyvät seikat ratkaistaan Arrow ECS:n kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia soveltaen.