Arrow ECS Internet > Edustukset > Juniper Networks

Juniper Networks

Juniper Networks tarjoaa innovatiivisia tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisuja konesaleihin, toimistoverkkoihin sekä palveluntarjoajien käyttöön. Maailman arvostetuimmat referenssiorganisaatiot nostavat korkealle yhden käyttöjärjestelmän, Junosin tuomat käyttökustannussäästöt. Viisi merkittävintä sosiaalisen median tarjoajaa käyttää Juniper Networks:n ratkaisuja.

Tietoturva on jokapäiväinen haaste yritysten liiketoiminnassa.
Palvelukokonaisuuden rakentaminen vaatii usein monien eri toimittajien ratkaisuita ja ne voivat olla hallinnan, turvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta haasteellisia. Yhden käyttöjärjestelmän (Junos OS) tuomat edut ja selkeä tuoteportfolio luovat kokonaisvaltaisen ratkaisun IT infrastruktuurille ja yhtenäinen laitteiston päivitys helpottaa infrastruktuurin hallintaa. Juniper tuo teknologiset ratkaisut ja asiantuntijat helposti saataville sekä palvelee asiakkaita ilman viiveitä. Hallintaratkaisuiden automatisointi lisää palveluiden käytettävyyttä ja helpottaa ylläpitoa. Lisäksi se mahdollistaa resurssien suuntaamisen juuri oikeisiin kohteisiin.

Kokonaisvaltainen ratkaisu pitää sisällään:
  • Bisnesturvallisuuden ratkaisut; kuten suojautuminen nollapäivähyökkäyksiltä ja automaattinen mukautuminen jatkuvasti muuttuviin tietoturvauhkiin.
  • Verkkoarkkitehtuurit yritysverkoista konesaleihin; kuten virtualisoidut kytkinratkaisut sekä konesalien yhdistämistekniikat.
  • Kolme eri toimintoa yhdessä laitteessa: palomuuri, kytkin ja reititin - ainutlaatuinen yhdistelmä.
  • Kattavat operointiratkaisut; kuten verkko- ja sovellustason, sekä laitetason automaatio. Lisäksi turvatietojen ja -tapahtumien hallintapalvelut.

https://www.juniper.net/us/en/

 


 

 Uutiset

 
 

 Tapahtumat

 
 

 Yhteystiedot

 
Mikko Vanhala
Business Manager
+358 50 3638462
Marjo Kaita
Inside Sales Specialist
+358 45 6575408
Heidi Kingelin
Inside Sales Specialist
+358 40 0904274