BitTitan

BitTitan MSPComplete -ratkaisun avulla palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkailleen entistä tehokkaamman, automatisoidun tavan siirtää työkuormia onpremisestä pilvipalveluihin ja sitä kautta ottaa nopeasti käyttöön uudet pilvipalvelut kuten Microsoft O365 -pilvipalvelut. Arrow kumppanit saavat nyt BitTitan ratkaisut helposti käyttöönsä ArrowSphere -palvelusta.

BitTitan MSPComplete ratkaisu auttaa palveluntarjoajia automatisoimaan teknologiavalmistajien pilviratkaisujen käyttöönottamista ja hallintaa sekä samalla alentamaan palvelujen tuotantokustannuksia: 
  • Allokoimalla työtehtävät sopivimmille resursseille arvioiden tehtävien vaatimustasoa ja henkilöiden osaamistasoa
  • Taltioimalla uniikit palveluprosessit
  • Monitoroimalla palveluaikoja sekunnintarkasti mahdollistaen täsmällisen laskutuksen loppuasiakasorganisaatiolle
  • Monitoroimalla työtehtävien jonoja varmistaen SLA-sopimuksissa pysymisen

https://www.bittitan.com/

 

 Yhteyshenkilöt

 
Eetu Roponen
Business Manager
+358 50 3636276