Gigamon

​Gigamon on vuonna 2003 perustettu Amerikkalainen yritys, jonka tuotteita on käytössä sadoilla asiakkailla yli 40 maassa. Gigamonin tuotteiden avulla voidaan samanaikaisesti kerätä useiden lähiverkkokytkimien lähettämää monitorointidataa, joka voidaan esimerkiksi aggregoida yhteen fyysiseen liitäntään ennen kuin se välitetään haluttuun kohteeseen. Näitä kohteita ovat tyypillisesti erilaiset monitoriointityökalut, IDP- ja muut tietoturvalaitteet. Näin mahdollistetaan erittäin kustannustehokas monitorointidatan kerääminen esimerkiksi kymmenistä kytkimien 1GE liitännöistä, mutta data välitetään kohteeseen vain paria 10GE linkkiä käyttäen. Näin ollen varsinaisessa kohdelaitteessa johon dataa kerätään ei tarvita niin montaa fyysistä liitäntää. Lisäksi tarpeeton liikenne voidaan filteröidä Gigamonin monitorointilaitteessa pois.

Gigamonin laitteiden avulla voidaan myös splitata tai replikoida kytkimistä saatua monitorointidataa useampaan kohteeseen saman aikaisesti. Esimerkiksi kerätään dataa yhdestä kytkimestä Gigamonin monitorointikytkimeen, ja välitetään se peilattuna vaikka kolmelle kohdelaitteelle (esim. IDP:lle, web-liikenteen monitorointityökalulle sekä SIEM-laitteelle).

Lisäksi Gigamonin tuotteissa on runsaasti älykkäitä ominaisuuksia verkkolaitteista kerätyn datan hallintaan, uudelleen "leimaamiseen", pilkkomiseen ja monistamiseen. Gigamonin kytkimille on itsessään monipuolinen keskitetty hallinta, sekä klusterointiominaisuudet.Gigamon Ratkaisut
Gigamonin monitorointikytkimet ovat erityisen hyödyllisiä esim. PCI-, tai vastaavia vaatimuksia täytettäessä, sillä niiden avulla saadaan varmistettua, että tarvittava monitorointidata välittyy haluttuihin kohteisiin.

Gigamonin laitteet ovat erittäin laadukkaita ja valmistettu kriittisimpiä operaattoriympäristöjä ajatellen. Kaikki laitteet valmistetaan kokonaisuudessaan USA:ssa ja ne täyttävät korkeimmatkin laatuvaatimukset.

Varsinainen laitemallisto kattaa pienempien ympäristöjen kiinteäporttisista malleista aina modulaarisiin ja erittäin skaalautuviin datankerääjiin jotka voidaan varustaa useilla kymmenillä 10GE ja 1GE liitännöillä tarpeen mukaan. Saatavilla on myös by-pass unitit sekä runsas valikoima erilaisia kuituliitäntöjä. Kaikki laitteet voidaan varustaa vikasietoisilla virtalähteillä, ja kaikki mallit tukevat klusterointia sekä keskitettyä hallintaa.

Lyhyesti sanottuna Gigamonin monitorointikytkimet mahdollistavat erittäin kustannustehokkaan ja monipuolisen tavan hallita verkon monitorointiliikennettä. Paitsi että Gigamonin tuotteet ylipäätään mahdollistavat laajamittaisen monitorointidatan keräämisen, ne myös tyypillisesti laskevat monitorointikustannuksia sillä kohdelaitteissa ei tarvita niin suurta kapasiteettia ja kalustusta esim. fyysisten liitäntöjen tai laitemäärän osalta.

 

 Yhteystiedot

 
Juha Ropponen
Technical Sales Manager
+358 405 153 171