/ > Edustukset > Riverbed

Riverbed

Riverbed auttaa yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamaan strategisia päätöksiä . Virtualisointi-, konsolidointi-, pilvipalveluiden käyttöönotto- ja katastrofilta suojautumis –hankkeiden tavoitteet voidaan saavuttaa ilman suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen vähenemistä.

Riverbed on perustettu vuonna 2002 ja pääkonttori on San Fransiscossa. Loppuasiakkaita on yli 19000, joista 1005 on Forbes Global 2000 –listalta.

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Palveluiden konsolidointi edellyttää suorituskykyisiä tietoliikenneverkkoja, kun käyttäjien sovellukset sijaitsevat luotettavissa palvelukeskuksissa. Perinteinen tapa saada lisää suorituskykyä verkkoon on lisätä kapasiteettia. Valitettavasti siirtotien leventäminen ei poista etäisyyden aiheuttamia ongelmia, ja siinä Riverbed Steelhead –ratkaisut ovat avuksi. WAN optimoinnin avulla etäkäyttösovellukset saavat lähiverkonomaisen suorituskyvyn, koska optimointia tehdään viidellä eri tavalla. Esimerkiksi siirtoviive eliminoidaan tietoliikenteen inline deduplikoinnilla sekä sovelluskohtaisilla optimoinneilla ja siten siirrettävän tiedon määrä vähenee 60-90%. Eri tavoin optimoitujen sovellusyhteyksien avulla sovellukset näykyvät käyttäjille 3-300 –kertaisesti kiihdytettyinä.

Riverbed Stingray –ratkaisut ovat tehokkaita, ohjelmistopohjaisia Application Delivery Controller:eita (ADC). Asymmetrinen sovellusoptimointi tehostaa SharePoint/IIS –pohjaisten intra- ja extranet –palveluiden käyttöä. Microsoft:n julkinen SharePoint –palvelu on tehostettu Stingray Aptimizer avulla, minkä johdosta sivujen käyttö nopeutui huomattavasti, koska latausajat pienenivät neljännekseen lähtötilanteesta.

100% konsolidointi

Luotettaviin palvelukeskuksiin on keskitetty keskeisimmät liiketoimintasovellukset: sähköposti, SharePoint/intranet, ERP, CRM, tietokannat jne. Verkkoyhteyksien optimoinnin avulla nämä sovellukset toimivat nopeasti jopa maapallon toiselta puolelta käytettynä.

100% konsolidointi ei ole ollut tähän päivään asti mahdollista, sillä etätoimistoissa on edelleen paikallisia palveluita: Active Directory replica, tiedosto/tulostuspalvelut, jokin spesifinen paikallinen sovellus yms. Nämä palvelut tarvitsevat paikallista asiantuntemusta sekä toimivia varmistus- ja palautusmenetelmiä. Hyvin usein vikatilanteista toipuminen on hidasta ja aikaa vievää.

Riverbed Granite mahdollistaa etäpalveluidenkin konsolidoinnin tavoitteena 100% konsolidointi. Granite tekee etäpisteiden palveluille ja tallennustilalle saman, minkä VDI tekee työasemille: konsolidoidaan data ja suoritus. Konesalin Granite Core projisoi levyjärjestelmästä levytilaa etäpisteen Granite Edge – laitteelle, mikä tarjoaa projisoidun tallennustilan sisäisille, VMware ESXi –virtualisoiduille palveluille, tai ulkoiseen palvelimeen/-iin.

Tämä uniikki ratkaisu antaa kaikki keskistetyn levyjärjestelmän kaikki ominaisuudet käyttöön kaikkiin kohteisiin mm. deduplikointi, snapshot, varmistus/palautus. Eliminoi pienet ja paikalliset levyalueet ja huolehdi kaikesta levytilatarpeesta keskitetysti sekä mahdollista vikatilanteesta palautuminen päivistä/tunneista minuutteihin.

Suorituskyvyn hallinta, näkyvyys

Virtualisoidun palvelukeskuksen haasteena on näkyvyys suorituskykyyn palveluiden ja käyttäjien eriytymisen johdosta. Emme osaa seurata, mitata ja arvioida käyttäjäkokemusta etäpisteestä virtualisoidun palvelukerroksen läpi, missä sovelluksella on useita virtualisoituja elementtejä esim. front-end, sovellus, middleware ja tietokanta.

Freewarena saatava WireShark on hyvä esimerkki näkyvyydestä: se on 100% protokolla-analysaattori. Tämän ohjelmiston tekijät ovat Riverbed:llä töissä toteuttamassa Cascade-ratkaisuja. Network Performance Management (NPM) ja Application Performance Management (APM) ovat Cascade-ratkaisujen pohjana. Elementtikohtaisten tietojen avulla, mitä ovat Flow – ja packet data, Cascade rakentaa mittarit raja-arvoineen helpottaen suorituskyvyn seurantaa ja hallintaa end-to-end.

Cascaden avulla tehostat esim. helpdesk-palvelua, koska järjestelmä etsii potentiaaliset ongelmapaikat jopa ennen ensimmäistä tukipuhelua.

Pilvipalvelut

Riverbed tuottaa yhdessä Akamain kanssa tehostettua ja kiihdytettyä ”ohituskaistaa” julkisten pilvipalveluiden käyttöön. Microsoft Office 365, Google Apps ja Salesforce ovat esimerkkejä julkisista pilvipalveluista, missä loppukäyttäjällä on lähiverkonomainen käyttökokemus etäpalveluista Cloud-kiihdytyksen vuoksi.

 

Whitewater tarjoaa yrityksille/yhteisöille mahdollisuuden varmistaa palvelut pilvipohjaisiin varmistuspalveluihin. Tuttujen optimointitekniikoiden vuoksi siirrettävät tietomäärät ovat murto-osa lähtödatasta, joten varmistusaikaikkuna voidaan pitää lyhyenä. Pilvivarmistus toimii myös osana katastrofivalmiutta, koska tallenne sijaitsee oman toimitilan ulkopuolella. Varmistusdata salataan luonnollisesti ”on flight” ja ”at rest”.


Riverbedin tuotteet ovat tehty ratkaisemaan verkon ongelmia näillä teknologian aloilla:
  1. Sovelluskiihtyvyys - verkon resursseja käyttävät sovellukset voidaan ajaa nopeammin.
  2. Kaistanleveyden optimointi - verkossa kulkevaa liikennettä voidaan vähentää, jolloin pystytään laskemaan kaistanleveyden vaatimuksia.
  3. Datakeskus - it- ja tallennuslaitteistoa voidaan vähentää konsolidoinnin ja virtualisoinnin avulla.
  4. Tietosuoja ja palautus - Tiedon varmistusta voidaan nopeuttaa, jolloin pystytään varmistamaan enemmän tietoa lyhyemmässä ajassa.
  5. Verkon suorituskyvyn hallinta - Verkon suorituskyvyn ongelmat ja poikkeamat voidaan tunnistaa automaattisesti.
  6. Pilvipalvelut ja tallennuksen kiihdyttäminen - parantaa verkon suorituskykyä yksityisten ja julkisten pilvien käyttämiseen, jonka avulla käyttäjät voivat hyödyntää paremmin etäresursseja.
 

 Uutiset

 
 

 Tapahtumat