Arrow ECS Internet > Edustukset > Symantec > Symantec Control Compliance Suite

Symantec Control Compliance Suite

Tietoturva-auditoinnin tuoteperhe Control Compliance Suite
CCS Vulnerability Manager (VM) tarkastelee ympäristöä tunkeutujan silmin. Control Compliance Suiten VM auttaa löytämään haavoittuvuudet ympäristön eri laitteista kuten kytkimistä, palvelimista, työasemista, tietokannoista, SCADA -laitteista jne. valmistajasta riippumatta. Ympäristön tilasta saadaan selkeä ja priorisoitu raportti, joka sisältää myös vaadittavat toimenpiteet, joilla riski(t) voidaan poistaa.

Jatkuva ja reaaliaikainen auditointi pienentää kustannuksia ja nostaa tietoturvaa.
CCS VM täydentää markkinoiden johtavan tietoturvan auditointi- ja hallintatuotteen toiminnallisuutta. CCS VM on mahdollista hankkia myös erikseen mutta suurin hyöty siitä saadaan, kun se liitettään kiinteästi yrityksen prosesseihin Control Compliance Suiten avulla. CCS yhdistää teknisen auditoinnin ja hallinnollisen tietoturvan saumattomasti ja tuo sen reaaliaikaiseksi toimenpiteeksi tukemaan ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa.

Skaalautuvuutta, kattavuutta ja helppoutta
CCS VM voidaan asentaa joko Linux tai Windows -alustoille ja siitä on saatavana sekä 32 että 64 bittiset versiot. CCS VM ei vaadi erillistä palvelinta ja se voidaan asentaa myös virtuaaliympäristöön. Tarvittaessa ympäristö voidaan hajauttaa niin, että varsinaisia skannausmoottoreita on useita. Ympäristöä voidaan jäsennellä monin eri tavoin lähtien aliverkoista ja päätyen erillistä huomiota vaativiin laiteryhmiin läpi organisaation (esim. PCI DSS piirissä olevat laitteet). CCS VM skaalautuu myös murtotestaukseen ja se tukee saumattomasti alan suosituinta Metasploit Framework -työkalua.

Ei vain pelkkää loputonta vikalistausta
CCS VM sisältää yleismaailmallisesti hyväksytyt riskienhallinta ja määrittely kriteerit kuten Temporal risk scoring for risk prioritization ja Exploitability information for risk prioritization. Informaatiota voidaan jalostaa aina yhden sivun PCI raportista täydelliseen haavoittuvuuksien skannauslokiin, josta saadaan selville kaikki toimenpiteen vaiheet ja ohjeistus ongelman korjaamisesta. CCS VM sisältää myös tiketöintijärjestelmän, jota voidaan hyödyntää joko tietoturvatiimin tai koko organisaation laajuisesti.