Arrow ECS Internet > Ratkaisut

Ratkaisut

Yrityksille eturivin IT-ratkaisut  

Tietomäärät kasvavat ja pilvipalveluiden käyttö yleistyy nopeasti. IT-ympäristöt muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, ja liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa on hallittava tehokkaasti. Arrow ECS tarjoaa kattavan valikoiman maailman eturivin IT-ratkaisuja, kattaen yrityksen koko IT-ympäristön infrastruktuurista älykkääseen datan hallintaan.

IT-ratkaisut valitaan aina asiakkaan liiketoiminnan lähtökohdista ja teknologiatoimittajasta riippumatta, olipa sitten kyse tallennus- ja verkkoratkaisuista, virtuaalipalvelimista, työpöydän virtualisoinnista, tietoturvasta tai mobiliteetista.    

Tietoturvalliset verkkoratkaisut

Arrow ECS on yhdistänyt verkkoratkaisut ja tietoturvan yhdeksi ratkaisuksi, koska tietoturva on integroitava kokonaisvaltaisesti yrityksen IT-infrastruktruuriin. Verkkoratkaisut yhdistävät yrityksen sisäisen ja ulkoisen verkkoviestinnän keskenään. Tietoturva on korkealuokkainen, ja verkkoratkaisut suojaavat viruksilta ja hakkereilta. Ne varmistavat lisäksi tiedon oikean saavutettavuuden.

Yritysten verkko- ja suojaustarpeet ovat muuttuneet huomattavasti. Mobiiliteetin ja kuluttajistumisen (BYOD) nopea lisääntyminen ovat muuttaneet uhkakuvia. Verkkoratkaisujen tietoturva on asia, johon yrityksissä pitää panostaa kaikilla toimialoilla IT-infrastruktuurista riippumatta. Arrown valitsemat yhteistyökumppanit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka toteuttavat yrityksille sopivimmat ja tietoturvallisimmat verkkoratkaisut.

Virtualisointia kaikille yrityksille

Työasemamien, sovellusten ja verkon virtualisointiratkaisuilla voidaan tehostaa merkittävästi IT-resurssien käyttöä sekä parantaa kustannustehokkuutta. Virtualisoinnilla optimoidaan IT-ratkaisuihin tehdyt investoinnit, ja parannetaan IT-yksikön tuottavuutta.  

Arrow ECS:lla on laaja valikoima virtualisointiratkaisuja, joista kootaan laitteistot ja ohjelmistot sisältävät kokonaisuudet palvelinten, tallennuksen, työasemien sekä verkon virtualisointiin.

Virtuaalipalvelimilla lisää automaatiota

Palvelimet ovat IT-infrastruktuurin keskeinen osa kaikissa yrityksissä. Jotta IT-ympäristö olisi mahdollisimman joustava ja skaalautuva, palvelinratkaisu pitää valita huolella sekä arvioida eri vaihtoehdot. Arrow ECS:n tarjoamat palvelinratkaisut sopivat yhteen kaikkien markkinoilla olevien laitteisto- ja ohjelmistoteknologioiden kanssa, ja ne konfiguroidaan yritysten tarpeisiin. Arrown tarjoamia palvelinratkaisuja voidaan käyttää virtualisointiin, mikä tehostaa sekä IT-infrastruktuuria että yrityksen työntekijöiden toimintaa.

Virtuaalipalvelimilla IT-järjestelmät voidaan automatisoida niin, että toimintoihin tarvitaan mahdollisimman vähän ihmistyötä. Virtuaalipalvelin säästää kustannuksia ja virheiden määrä vähenee. Sovellukset voivat olla jatkuvasti käytössä, ja IT-ympäristön toimintavarmuus paranee, koska perusta on vakaampi. Ratkaisuiksi Arrow ECS tarjoaa Citrixin, Oraclen, Wysen, VMwaren, Symantecin ja Igel Technologyn johtavaa teknologiaa.  

Työpöydän virtualisointi takaa sen, että työasemia ja sovelluksia voidaan käyttää mistä vain. Kaikki tieto on keskitetysti konesalissa ja tietoturva on korkealuokkaista. Työpöydän virtualisointi tarjoaa työkalut toiminnan tehostamiseen, ja sen avulla on helpompi päivittää IT-ratkaisut. 

Tallennusratkaisut myös suurille

Tallennusratkaisut ovat nykyaikaisen konesalin ydintä, sillä tiedon määrä kasvaa historiallisen nopeasti. Oikein valitut tallennusratkaisut takaavat kasvulle rajattomat mahdollisuudet ja johtavan suorituskyvyn. Arrow ECS mitoittaa yritysten tarpeisiin oikeat, turvalliset ja skaalautuvat tallennusratkaisut. Asiakkaille varmistetaan paras mahdollinen suorituskyky ja kapasiteetti, minkä ansiosta säästyy myös sähköä ja tilaa.   

Arrow ECS tarjoaa asiantuntemusta oikean tallennusratkaisun valinnassa, käyttöönotossa ja palvelussa. Optimaaliset tallennusratkaisut voidaan toteuttaa IBM:n, Oraclen, Symantecin, Hitachin ja EMC:n uuden sukupolven edistyksellisin tallennusratkaisuin.

Arrown kattava ratkaisuvalikoima sisältää tallennuksen, palvelimet, verkkoratkaisut, middleware-ohjelmistot, mobiliteetin ja virtualisointiratkaisut.

 

Haluatko, että IT-ratkaisut palvelevat yritystäsi optimaalisella tavalla? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.