Arrow ECS Internet > Ratkaisut > Hosting > ArrowSphere xSP Central

ArrowSphere xSP Central

ArrowSphere xSP Central - Älykästä ohjelmisto-lisenssien hallintaa

Arrow ECS on kehittänyt kumppaneilleen uuden, innovatiivisen markkinapaikan - ArrowSpheren, joka realisoi pilvipalvelujen potentiaalin tulevaisuuden palveluliiketoiminnassa aivan uudella tavalla.

ArrowSphere xSP Central portaalin avulla keskität vuokralisenssien hallinnan. Työkalu mahdollistaa li-senssien käyttömäärän optimoinnin sekä automa¬tisoi raportoinnin vastaamaan kunkin valmistajan vaatimuksia. Tehostamalla hallintaprosesseja, saat selkeitä kustannussäästöjä maksamalla vain lisens-seistä joita käytät.

Asiakasreferenssi - Zitcom:
”Olemme tehneet vuosia töitä pyrkiessämme vähen¬tämään aikaa ja rahaa, joita useiden eri teknologia-valmistajien lukemattomien lisensointivaihtoehtojen tulkitsemiseen kuluu”, sanoo tanskalaisessa Zit-comissa johtajana toimiva Stefan Rosenlund Niel¬sen. ”ArrowSphere xSP Central optimoi asiakkaille tarjottavien palvelujen suunnittelun, valvonnan ja parannustoimet ja auttaa hahmottamaan kustan-nuksiamme aiempaa paremmin. Uskomme paran¬taneemme tehokkuuttamme yli 50 prosenttia xSP Centralin avulla. Nämä edut huomioiden, Zitcom pyrkii tekemään yhteistyötä vain sellaisten toimitta¬jien kanssa, jotka löytyvät ArrowSphere xSP Central -toimittajaluettelosta.”

Lisätietoja: Jussi Juusela (jussi.juusela@arrow.com  / 050-3496726).

 

 

 Yhteystiedot

 
Jussi Juusela
Director - Cloud & Services
+358 50 3496276