EMC

Ohjelmallisesti määritelty tallennus 2.0.

Sovellukset tarvitsevat joustavan alustan sekä nykyisille että tuleville arkkitehtuureille. EMC ViPR 2.0 automatisoi nykyisten tallennusjärjestelmien prosessit ja valvonnan sekä tarjoaa uudenlaisia alustoja tulevaisuuden ratkaisuille. Elastic Cloud Storage perustuu ViPR:n teknologiaan, ja se tarjoaa automatisoinnin lisäksi blokki-, objekti- ja tiedosto-protokollat julkisen pilven joustavuudella ja edullisemmalla hinnalla.


 

 

 

 Latest news